Informatie

Een antieke haardplaat in een antieke schouw vormt een prachtige combinatie. Wanneer wij oude schouwen opkopen in Frankrijk zitten daar veelal originele antieke haardplaten bij. Deze oude haardplaten zijn vaak honderden jaren oud. Heel soms komen we zelfs antieke haardplaten tegen uit de Renaissance (eind 16de eeuw ). De haardplaten hadden vroeger een decoratieve functie. Familiewapens van adellijke geslachten en bijbelse verhalen werden in het gietijzer uitgebeeld. Een veelvoorkomend wapen is het bekend "Armes de France" met de bekende Franse lelies als kenmerk. De gietijzeren haardplaat had echter ook een praktisch nut. Het gietijzer absorbeert namelijk de hitte van het vuur en geeft deze indirect weer af als behaaglijke stralingswarmte. Tevens beschermt een antieke gietijzeren haardplaat ook de gemetselde vuurmond tegen de hitte van het houtvuur.