Informatie
Antieke ijsselstenen en oude ijsseltjes is de specialiteit van De Opkamer. Door het slopen van oude panden komen nog regelmatig oude metselstenen vrij zoals oude waaltjes en antieke ijsselsteentjes. De Opkamer heeft zich vooral toegelegd op oude antieke ijsselstenen. Ijsselstenen waren vroeger, met name voor de arme plattelandsbevolking, duur. Boerderijen werden voornamleijk gemaakt met muren van leem. Wanneer een boer genoeg had gespaard om voldoende ijsselstenen te kunnen betalen, werden deze lemen muren vervangen door bakstenen muren. Hieruit stamt de uitdrukking dat iemand steenrijk is: De boer had dan voldoende geld om stenen muren te kunnen betalen.